conanlcg
超级版主

[更 早] [欧美] [剧情] [4K-原盘] 天生好手/天赋 The.Natural.1984.DC.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TERMiNAL 84.78GB

-->

帖子完整标题:天生好手/天赋 The.Natural.1984.DC.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TERMiNAL 84.78GB
◎译 名 天生好手 / 天赋 / 天赐奇才
◎片 名 The Natural
◎年 代 1984
◎产 地 美国
◎类 别 剧情 / 运动
◎语 言 英语
◎上映日期 1984-05-11
◎IMDb评分 7.5/10 from 39848 users
◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt0087781
◎豆瓣评分 7.5/10 from 470 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1297507/
◎片 长 134 分钟
◎导 演 Barry Levinson
◎编 剧 Roger Towne / Phil Dusenberry
◎主 演 Robert Redford
   Glenn Close
   Robert Duvall
   Kim Basinger
   Wilford Brimley


◎标 签 美国 | 棒球 | 体育 | 励志 | 美国电影 | RobertRedford | 1984 | 传奇

◎简 介

 罗伊(罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰)在幼年时期便已经展现出了杰出的棒球天赋,在父亲的精心栽培之下,罗伊的球技飞速的提升着。在罗伊十九岁那一年,父亲去世了,悲伤和痛苦之中,罗伊挥别了女友爱丽丝(格伦·克洛斯 Glenn Close 饰),决定前往芝加哥开辟属于自己的新天地。
在芝加哥,罗伊遇见了当时非常有名的击球手帕里斯,两人之间展开了一场较量,罗伊获得了最终的胜利。然而好景不长,一场意外的枪击让罗伊渐渐远离了赛场,并最终成为了一支垃圾球队中的一员。当女友爱丽丝带着他们的儿子再度回到罗伊身旁时,罗伊找到了重振旗鼓的动力。

◎获奖情况

 第57届奥斯卡金像奖(1985)
 最佳女配角(提名) 格伦·克洛斯
 最佳摄影(提名) 凯莱布·德夏奈尔
 最佳艺术指导(提名) Bruce Weintraub / Mel Bourne / 安杰洛·P·格雷厄姆
 最佳原创配乐(提名) 兰迪·纽曼

 第9届报知映画赏(1984)
 海外作品奖 巴瑞·莱文森DISC INFO:

Disc Title:     The.Natural.1984.COMPLETE.UHD.BLURAY-TERMiNAL
Disc Size:      91,036,714,260 bytes
Protection:     AACS2
Extras:         Ultra HD, BD-Java
BDInfo:         0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.3.4)

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00533.MPLS  
Length:                 2:23:39.652 (h:m:s.ms)
Size:                   70,866,198,528 bytes
Total Bitrate:          65.77 Mbps

(*) Indicates included stream hidden by this playlist.

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description    
-----                   -------             -----------    
MPEG-H HEVC Video       51747 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020 /

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description    
-----                           --------        -------         -----------    
Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3670 kbps       7.1-Atmos / 48 kHz / 3670 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 448 kbps)
DTS-HD Master Audio             English         2138 kbps       5.1 / 48 kHz / 2138 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Dolby Digital Audio             Japanese        448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Spanish         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
* DTS-HD Master Audio           English         1560 kbps       2.0 / 48 kHz / 1560 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
* Dolby Digital Audio           German          192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
* Dolby Digital Audio           Spanish         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
* Dolby Digital Audio           Spanish         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
* Dolby Digital Audio           Italian         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description    
-----                           --------        -------         -----------    
Presentation Graphics           English         36.741 kbps                    
Presentation Graphics           English         30.27 kbps                      
Presentation Graphics           Arabic          17.905 kbps                    
Presentation Graphics           Bulgarian       29.816 kbps                    
Presentation Graphics           Chinese         27.173 kbps                    
Presentation Graphics           Czech           27.383 kbps                    
Presentation Graphics           Danish          25.117 kbps                    
Presentation Graphics           Dutch           28.389 kbps                    
Presentation Graphics           Finnish         26.529 kbps                    
Presentation Graphics           French          25.451 kbps                    
Presentation Graphics           German          34.581 kbps                    
Presentation Graphics           Greek           24.196 kbps                    
Presentation Graphics           Hebrew          24.068 kbps                    
Presentation Graphics           Hindi           21.796 kbps                    
Presentation Graphics           Hungarian       26.992 kbps                    
Presentation Graphics           Icelandic       30.577 kbps                    
Presentation Graphics           Italian         29.594 kbps                    
Presentation Graphics           Japanese        18.504 kbps                    
Presentation Graphics           Korean          18.947 kbps                    
Presentation Graphics           Norwegian       23.84 kbps                      
Presentation Graphics           Polish          24.675 kbps                    
Presentation Graphics           Portuguese      26.258 kbps                    
Presentation Graphics           Portuguese      31.15 kbps                      
Presentation Graphics           Russian         31.123 kbps                    
Presentation Graphics           Spanish         28.667 kbps                    
Presentation Graphics           Spanish         30.077 kbps                    
Presentation Graphics           Swedish         24.943 kbps                    
Presentation Graphics           Thai            25.557 kbps                    
Presentation Graphics           Turkish         28.611 kbps                    
Presentation Graphics           Japanese        0.44 kbps                      
* Presentation Graphics         English         30.623 kbps                    
* Presentation Graphics         English         36.494 kbps                  

1 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Natural.1984.DC.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TERMiNAL.torrent 0 金币 276.51K 721 次 7月前

#1楼
发帖时间:2019-06-07 08:55:54   |   回复数:2
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
7月前 #2楼
liyouchai
隐世仙人♂
谢谢楼主分享资源
7月前 #3楼
游客组