BT小子005
版主

[2018] [韩国] [爱情] [连载] [BT下载][与神的约定][更至32集][韩语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->

[剧 名]:与神的约定
[播 送]:韩国MBC
[类 型]:MBC周末剧  
[首 播]:2018年11月24日
[时 间]:每周六日晚间8点45分各播放一集 
[接 档]:捉迷藏
[导 演]:尹在文
[编 剧]:洪英熙
[主 演]:韩彩英 裴秀彬 吴允儿 李天熙
[集 数]:48集
[简 介]:讲述了为了救活垂死的孩子做出超越世界伦理道德的选择的两对夫妇的人情爱情电视剧。
[官 网]:http://www.imbc.com/broad/tv/drama/Apledgetogod/


#1楼
发帖时间:2018-11-24 23:08:37   |   回复数:5
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


16 个附件 售价 大小 下载 时间

신과의 약속 1-2회 합본.E01.181124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.98K 735 次 1月前

신과의 약속 3-4회 합본.E02.181124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.51K 686 次 1月前

신과의 약속 5-6회 합본.E03.181201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.88K 385 次 1月前

신과의 약속 7-8회 합본.E04.181201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.62K 385 次 1月前

신과의 약속 9-10회 합본.E05.181208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 371 次 1月前

신과의 약속 11-12회 합본.E06.181208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 385 次 1月前

신과의 약속 13-14회 합본.E07.181215.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.68K 322 次 1月前

신과의 약속 15-16회 합본.E08.181215.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.14K 350 次 1月前

신과의 약속 17-18회 합본.E09.181222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.27K 350 次 1月前

신과의 약속 19-20회 합본.E10.181222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.12K 455 次 1月前

신과의 약속 21-22회 합본.E11.190105.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.74K 315 次 17天前

신과의 약속 23-24회 합본.E12.190105.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.77K 280 次 17天前

신과의 약속 25-26회 합본.E13.190112.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.69K 259 次 10天前

신과의 약속 27-28회 합본.E14.190112.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.46K 245 次 10天前

신과의 약속 29-30회 합본.E15.190119.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 210 次 3天前

신과의 약속 31-32회 합본.E16.190119.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.37K 161 次 3天前

1月前 #2楼
BT小子005
版主

NEXT版本-1080P无字片源


16 个附件 售价 大小 下载 时间

신과의 약속 1-2회 합본.E01.181124.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.69K 686 次 1月前

신과의 약속 3-4회 합본.E02.181124.1080p-NEXT.mp4 .torrent 0 金币 50.16K 543 次 1月前

신과의 약속 5-6회 합본.E03.181201.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.57K 616 次 1月前

신과의 약속 7-8회 합본.E04.181201.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.36K 609 次 1月前

신과의 약속 9-10회 합본.E05.181208.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 49.75K 350 次 1月前

신과의 약속 11-12회 합본.E06.181208.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 49.69K 378 次 1月前

신과의 약속 13-14회 합본.E07.181215.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.56K 333 次 1月前

신과의 약속 15-16회 합본.E08.181215.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.64K 308 次 1月前

신과의 약속 17-18회 합본.E09.181222.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.90K 336 次 1月前

신과의 약속 19-20회 합본.E10.181222.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.62K 322 次 1月前

신과의 약속 21-22회 합본.E11.190105.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.60K 238 次 17天前

신과의 약속 23-24회 합본.E12.190105.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.00K 266 次 17天前

신과의 약속 25-26회 합본.E13.190112.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.35K 224 次 10天前

신과의 약속 27-28회 합본.E14.190112.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.98K 231 次 10天前

신과의 약속 29-30회 합본.E15.190119.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.82K 175 次 3天前

신과의 약속 31-32회 합본.E16.190119.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.07K 196 次 3天前

1月前 #3楼
BT小子005
版主

凤凰天使中字


1月前 #4楼
BT小子005
版主

韩迷中字


16 个附件 售价 大小 下载 时间

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第01-02集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.20K 2643 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第03-04集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.84K 2443 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第05-06集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.53K 1624 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第07-08集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.79K 1568 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第09-10集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 39.65K 1400 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第11-12集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.90K 1379 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第13-14集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.53K 1400 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第15-16集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.41K 1295 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第17-18集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.66K 1337 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第19-20集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.64K 1463 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第21-22集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.16K 1040 次 16天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第23-24集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.75K 1134 次 16天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第25-26集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.30K 1071 次 9天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第27-28集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 35.92K 1162 次 9天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第29-30集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.15K 756 次 2天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第31-32集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.13K 805 次 2天前

1月前 #5楼
BT小子005
版主
备用
1月前 #6楼
游客组