BT小子005
版主

[2018] [韩国] [爱情] [连载] [BT下载][与神的约定][全48集][韩语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->

[剧 名]:与神的约定
[播 送]:韩国MBC
[类 型]:MBC周末剧  
[首 播]:2018年11月24日
[时 间]:每周六日晚间8点45分各播放一集 
[接 档]:捉迷藏
[导 演]:尹在文
[编 剧]:洪英熙
[主 演]:韩彩英 裴秀彬 吴允儿 李天熙
[集 数]:48集
[简 介]:讲述了为了救活垂死的孩子做出超越世界伦理道德的选择的两对夫妇的人情爱情电视剧。
[官 网]:http://www.imbc.com/broad/tv/drama/Apledgetogod/


#1楼
发帖时间:2018-11-24 23:08:37   |   回复数:5
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


24 个附件 售价 大小 下载 时间

신과의 약속 1-2회 합본.E01.181124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.98K 910 次 3月前

신과의 약속 3-4회 합본.E02.181124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.51K 819 次 3月前

신과의 약속 5-6회 합본.E03.181201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.88K 539 次 3月前

신과의 약속 7-8회 합본.E04.181201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.62K 567 次 3月前

신과의 약속 9-10회 합본.E05.181208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 490 次 3月前

신과의 약속 11-12회 합본.E06.181208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 504 次 3月前

신과의 약속 13-14회 합본.E07.181215.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.68K 413 次 3月前

신과의 약속 15-16회 합본.E08.181215.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.14K 434 次 3月前

신과의 약속 17-18회 합본.E09.181222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.27K 462 次 2月前

신과의 약속 19-20회 합본.E10.181222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.12K 560 次 2月前

신과의 약속 21-22회 합본.E11.190105.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.74K 413 次 2月前

신과의 약속 23-24회 합본.E12.190105.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.77K 378 次 2月前

신과의 약속 25-26회 합본.E13.190112.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.69K 378 次 2月前

신과의 약속 27-28회 합본.E14.190112.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.46K 378 次 2月前

신과의 약속 29-30회 합본.E15.190119.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 392 次 1月前

신과의 약속 31-32회 합본.E16.190119.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.37K 364 次 1月前

신과의 약속 33-34회 합본.E17.190126.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.59K 322 次 1月前

신과의 약속 35-36회 합본.E18.190126.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.03K 357 次 1月前

신과의 약속 37-38회 합본.E19.190202.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.61K 315 次 1月前

신과의 약속 39-40회 합본.E20.190202.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.71K 322 次 1月前

신과의 약속 41-42회 합본.E21.190209.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.95K 350 次 1月前

신과의 약속 43-44회 합본.E22.190209.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.19K 399 次 1月前

신과의 약속 45-46회 합본.E23.190216.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.58K 413 次 29天前

신과의 약속 47-48회 합본.E24.190216.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.51K 385 次 29天前

3月前 #2楼
BT小子005
版主

NEXT版本-1080P无字片源


22 个附件 售价 大小 下载 时间

신과의 약속 1-2회 합본.E01.181124.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.69K 854 次 3月前

신과의 약속 3-4회 합본.E02.181124.1080p-NEXT.mp4 .torrent 0 金币 50.16K 655 次 3月前

신과의 약속 5-6회 합본.E03.181201.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.57K 770 次 3月前

신과의 약속 7-8회 합본.E04.181201.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.36K 763 次 3月前

신과의 약속 9-10회 합본.E05.181208.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 49.75K 539 次 3月前

신과의 약속 11-12회 합본.E06.181208.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 49.69K 546 次 3月前

신과의 약속 13-14회 합본.E07.181215.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.56K 473 次 3月前

신과의 약속 15-16회 합본.E08.181215.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.64K 483 次 3月前

신과의 약속 17-18회 합본.E09.181222.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.90K 490 次 2月前

신과의 약속 19-20회 합본.E10.181222.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.62K 476 次 2月前

신과의 약속 21-22회 합본.E11.190105.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.60K 385 次 2月前

신과의 약속 23-24회 합본.E12.190105.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.00K 420 次 2月前

신과의 약속 25-26회 합본.E13.190112.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.35K 364 次 2月前

신과의 약속 27-28회 합본.E14.190112.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.98K 385 次 2月前

신과의 약속 29-30회 합본.E15.190119.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.82K 399 次 1月前

신과의 약속 31-32회 합본.E16.190119.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.07K 420 次 1月前

신과의 약속 33-34회 합본.E17.190126.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.39K 322 次 1月前

신과의 약속 35-36회 합본.E18.190126.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.76K 308 次 1月前

신과의 약속 37-38회 합본.E19.190202.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.44K 294 次 1月前

신과의 약속 39-40회 합본.E20.190202.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.37K 301 次 1月前

신과의 약속 41-42회 합본.E21.190209.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.29K 280 次 1月前

신과의 약속 43-44회 합본.E22.190209.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.72K 294 次 1月前

3月前 #3楼
BT小子005
版主

凤凰天使中字


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第001-004集].torrent 0 金币 59.81K 8844 次 3月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第005-008集].torrent 0 金币 60.16K 6048 次 3月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第009-012集].torrent 0 金币 58.34K 5187 次 3月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第013-016集].torrent 0 金币 58.79K 4772 次 3月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第017-020集].torrent 0 金币 58.44K 5173 次 2月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第021-024集].torrent 0 金币 59.20K 4347 次 2月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第025-028集].torrent 0 金币 59.26K 4123 次 2月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第029-032集].torrent 0 金币 58.64K 4543 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第033-036集].torrent 0 金币 59.04K 4501 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第037-040集].torrent 0 金币 59.50K 4214 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第041-044集].torrent 0 金币 58.13K 3976 次 1月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第045-048集大结局].torrent 0 金币 59.65K 3644 次 29天前

3月前 #4楼
BT小子005
版主

韩迷中字


24 个附件 售价 大小 下载 时间

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第01-02集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.20K 2811 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第03-04集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.84K 2597 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第05-06集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.53K 1785 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第07-08集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.79K 1729 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第09-10集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 39.65K 1568 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第11-12集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.90K 1575 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第13-14集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.53K 1554 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第15-16集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.41K 1463 次 3月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第17-18集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.66K 1484 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第19-20集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.64K 1603 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第21-22集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.16K 1243 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第23-24集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.75K 1302 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第25-26集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.30K 1274 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第27-28集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 35.92K 1372 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第29-30集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.15K 1204 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第31-32集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.13K 1225 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第33-34集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.07K 1092 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第35-36集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.85K 1148 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第37-38集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 35.03K 1057 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第39-40集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.16K 1173 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第41-42集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.36K 994 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第43-44集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 31.79K 1120 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第45-46集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.76K 1029 次 29天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第47-48集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.63K 1078 次 29天前

3月前 #5楼
BT小子005
版主
备用
3月前 #6楼
游客组