BT小子005
版主

[2018] [韩国] [爱情] [全集] [BT下载][与神的约定][全48集][韩语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->

[剧 名]:与神的约定
[播 送]:韩国MBC
[类 型]:MBC周末剧  
[首 播]:2018年11月24日
[时 间]:每周六日晚间8点45分各播放一集 
[接 档]:捉迷藏
[导 演]:尹在文
[编 剧]:洪英熙
[主 演]:韩彩英 裴秀彬 吴允儿 李天熙
[集 数]:48集
[简 介]:讲述了为了救活垂死的孩子做出超越世界伦理道德的选择的两对夫妇的人情爱情电视剧。
[官 网]:http://www.imbc.com/broad/tv/drama/Apledgetogod/


#1楼
发帖时间:2018-11-24 23:08:37   |   回复数:5
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


24 个附件 售价 大小 下载 时间

신과의 약속 1-2회 합본.E01.181124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.98K 1099 次 9月前

신과의 약속 3-4회 합본.E02.181124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.51K 945 次 9月前

신과의 약속 5-6회 합본.E03.181201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.88K 679 次 8月前

신과의 약속 7-8회 합본.E04.181201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.62K 679 次 8月前

신과의 약속 9-10회 합본.E05.181208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 623 次 8月前

신과의 약속 11-12회 합본.E06.181208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 602 次 8月前

신과의 약속 13-14회 합본.E07.181215.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.68K 532 次 8月前

신과의 약속 15-16회 합본.E08.181215.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.14K 581 次 8月前

신과의 약속 17-18회 합본.E09.181222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.27K 630 次 8月前

신과의 약속 19-20회 합본.E10.181222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.12K 742 次 8月前

신과의 약속 21-22회 합본.E11.190105.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.74K 511 次 7月前

신과의 약속 23-24회 합본.E12.190105.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.77K 483 次 7月前

신과의 약속 25-26회 합본.E13.190112.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.69K 483 次 7月前

신과의 약속 27-28회 합본.E14.190112.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.46K 455 次 7月前

신과의 약속 29-30회 합본.E15.190119.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 546 次 7月前

신과의 약속 31-32회 합본.E16.190119.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.37K 490 次 7月前

신과의 약속 33-34회 합본.E17.190126.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.59K 483 次 6月前

신과의 약속 35-36회 합본.E18.190126.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.03K 518 次 6月前

신과의 약속 37-38회 합본.E19.190202.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.61K 434 次 6月前

신과의 약속 39-40회 합본.E20.190202.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.71K 490 次 6月前

신과의 약속 41-42회 합본.E21.190209.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.95K 511 次 6月前

신과의 약속 43-44회 합본.E22.190209.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.19K 532 次 6月前

신과의 약속 45-46회 합본.E23.190216.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.58K 553 次 6月前

신과의 약속 47-48회 합본.E24.190216.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.51K 525 次 6月前

9月前 #2楼
BT小子005
版主

NEXT版本-1080P无字片源


22 个附件 售价 大小 下载 时间

신과의 약속 1-2회 합본.E01.181124.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.69K 1029 次 9月前

신과의 약속 3-4회 합본.E02.181124.1080p-NEXT.mp4 .torrent 0 金币 50.16K 774 次 9月前

신과의 약속 5-6회 합본.E03.181201.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.57K 959 次 8月前

신과의 약속 7-8회 합본.E04.181201.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.36K 896 次 8月前

신과의 약속 9-10회 합본.E05.181208.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 49.75K 644 次 8月前

신과의 약속 11-12회 합본.E06.181208.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 49.69K 700 次 8月前

신과의 약속 13-14회 합본.E07.181215.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.56K 606 次 8月前

신과의 약속 15-16회 합본.E08.181215.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.64K 623 次 8月前

신과의 약속 17-18회 합본.E09.181222.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.90K 637 次 8月前

신과의 약속 19-20회 합본.E10.181222.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.62K 616 次 8月前

신과의 약속 21-22회 합본.E11.190105.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.60K 469 次 7月前

신과의 약속 23-24회 합본.E12.190105.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.00K 511 次 7月前

신과의 약속 25-26회 합본.E13.190112.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.35K 476 次 7月前

신과의 약속 27-28회 합본.E14.190112.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.98K 518 次 7月前

신과의 약속 29-30회 합본.E15.190119.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.82K 525 次 7月前

신과의 약속 31-32회 합본.E16.190119.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.07K 567 次 7月前

신과의 약속 33-34회 합본.E17.190126.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.39K 483 次 6月前

신과의 약속 35-36회 합본.E18.190126.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.76K 476 次 6月前

신과의 약속 37-38회 합본.E19.190202.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.44K 441 次 6月前

신과의 약속 39-40회 합본.E20.190202.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.37K 469 次 6月前

신과의 약속 41-42회 합본.E21.190209.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.29K 441 次 6月前

신과의 약속 43-44회 합본.E22.190209.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.72K 469 次 6月前

9月前 #3楼
BT小子005
版主

凤凰天使中字


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第001-004集].torrent 0 金币 59.81K 9243 次 9月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第005-008集].torrent 0 金币 60.16K 6384 次 8月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第009-012集].torrent 0 金币 58.34K 5579 次 8月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第013-016集].torrent 0 金币 58.79K 5157 次 8月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第017-020集].torrent 0 金币 58.44K 5628 次 8月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第021-024集].torrent 0 金币 59.20K 4620 次 7月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第025-028集].torrent 0 金币 59.26K 4515 次 7月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第029-032集].torrent 0 金币 58.64K 4942 次 7月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第033-036集].torrent 0 金币 59.04K 4914 次 6月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第037-040集].torrent 0 金币 59.50K 4585 次 6月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第041-044集].torrent 0 金币 58.13K 4452 次 6月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第045-048集大结局].torrent 0 金币 59.65K 4232 次 6月前

9月前 #4楼
BT小子005
版主

韩迷中字


24 个附件 售价 大小 下载 时间

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第01-02集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.20K 3000 次 9月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第03-04集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.84K 2856 次 9月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第05-06集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.53K 1960 次 8月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第07-08集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.79K 1890 次 8月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第09-10集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 39.65K 1736 次 8月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第11-12集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.90K 1729 次 8月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第13-14集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.53K 1708 次 8月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第15-16集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.41K 1617 次 8月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第17-18集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.66K 1645 次 8月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第19-20集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.64K 1771 次 8月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第21-22集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.16K 1383 次 7月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第23-24集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.75K 1463 次 7月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第25-26集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.30K 1435 次 7月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第27-28集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 35.92K 1533 次 7月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第29-30集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.15K 1449 次 7月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第31-32集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.13K 1442 次 7月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第33-34集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.07K 1295 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第35-36集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.85K 1323 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第37-38集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 35.03K 1253 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第39-40集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.16K 1383 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第41-42集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.36K 1232 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第43-44集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 31.79K 1393 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第45-46集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.76K 1239 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第47-48集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.63K 1316 次 6月前

9月前 #5楼
BT小子005
版主
备用
9月前 #6楼
游客组