BT小子005
版主

[2018] [韩国] [爱情] [全集] [BT下载][与神的约定][全48集][韩语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->

[剧 名]:与神的约定
[播 送]:韩国MBC
[类 型]:MBC周末剧  
[首 播]:2018年11月24日
[时 间]:每周六日晚间8点45分各播放一集 
[接 档]:捉迷藏
[导 演]:尹在文
[编 剧]:洪英熙
[主 演]:韩彩英 裴秀彬 吴允儿 李天熙
[集 数]:48集
[简 介]:讲述了为了救活垂死的孩子做出超越世界伦理道德的选择的两对夫妇的人情爱情电视剧。
[官 网]:http://www.imbc.com/broad/tv/drama/Apledgetogod/


#1楼
发帖时间:2018-11-24 23:08:37   |   回复数:5
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


24 个附件 售价 大小 下载 时间

신과의 약속 1-2회 합본.E01.181124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.98K 1064 次 7月前

신과의 약속 3-4회 합본.E02.181124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.51K 917 次 7月前

신과의 약속 5-6회 합본.E03.181201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.88K 651 次 6月前

신과의 약속 7-8회 합본.E04.181201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.62K 644 次 6月前

신과의 약속 9-10회 합본.E05.181208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 595 次 6月前

신과의 약속 11-12회 합본.E06.181208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 588 次 6月前

신과의 약속 13-14회 합본.E07.181215.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.68K 504 次 6月前

신과의 약속 15-16회 합본.E08.181215.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.14K 553 次 6月前

신과의 약속 17-18회 합본.E09.181222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.27K 609 次 6月前

신과의 약속 19-20회 합본.E10.181222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.12K 707 次 6月前

신과의 약속 21-22회 합본.E11.190105.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.74K 490 次 5月前

신과의 약속 23-24회 합본.E12.190105.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.77K 462 次 5月前

신과의 약속 25-26회 합본.E13.190112.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.69K 462 次 5月前

신과의 약속 27-28회 합본.E14.190112.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.46K 448 次 5月前

신과의 약속 29-30회 합본.E15.190119.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.25K 525 次 5月前

신과의 약속 31-32회 합본.E16.190119.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.37K 483 次 5月前

신과의 약속 33-34회 합본.E17.190126.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.59K 448 次 5月前

신과의 약속 35-36회 합본.E18.190126.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.03K 483 次 5月前

신과의 약속 37-38회 합본.E19.190202.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.61K 399 次 4月前

신과의 약속 39-40회 합본.E20.190202.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.71K 455 次 4月前

신과의 약속 41-42회 합본.E21.190209.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.95K 497 次 4月前

신과의 약속 43-44회 합본.E22.190209.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.19K 525 次 4月前

신과의 약속 45-46회 합본.E23.190216.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.58K 525 次 4月前

신과의 약속 47-48회 합본.E24.190216.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 41.51K 504 次 4月前

7月前 #2楼
BT小子005
版主

NEXT版本-1080P无字片源


22 个附件 售价 大小 下载 时间

신과의 약속 1-2회 합본.E01.181124.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.69K 1001 次 7月前

신과의 약속 3-4회 합본.E02.181124.1080p-NEXT.mp4 .torrent 0 金币 50.16K 753 次 7月前

신과의 약속 5-6회 합본.E03.181201.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.57K 945 次 6月前

신과의 약속 7-8회 합본.E04.181201.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 40.36K 889 次 6月前

신과의 약속 9-10회 합본.E05.181208.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 49.75K 630 次 6月前

신과의 약속 11-12회 합본.E06.181208.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 49.69K 672 次 6月前

신과의 약속 13-14회 합본.E07.181215.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.56K 578 次 6月前

신과의 약속 15-16회 합본.E08.181215.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.64K 602 次 6月前

신과의 약속 17-18회 합본.E09.181222.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.90K 609 次 6月前

신과의 약속 19-20회 합본.E10.181222.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.62K 588 次 6月前

신과의 약속 21-22회 합본.E11.190105.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.60K 462 次 5月前

신과의 약속 23-24회 합본.E12.190105.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.00K 497 次 5月前

신과의 약속 25-26회 합본.E13.190112.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.35K 448 次 5月前

신과의 약속 27-28회 합본.E14.190112.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.98K 483 次 5月前

신과의 약속 29-30회 합본.E15.190119.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.82K 504 次 5月前

신과의 약속 31-32회 합본.E16.190119.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.07K 546 次 5月前

신과의 약속 33-34회 합본.E17.190126.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.39K 448 次 5月前

신과의 약속 35-36회 합본.E18.190126.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.76K 448 次 5月前

신과의 약속 37-38회 합본.E19.190202.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.44K 413 次 4月前

신과의 약속 39-40회 합본.E20.190202.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.37K 434 次 4月前

신과의 약속 41-42회 합본.E21.190209.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.29K 434 次 4月前

신과의 약속 43-44회 합본.E22.190209.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.72K 462 次 4月前

7月前 #3楼
BT小子005
版主

凤凰天使中字


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第001-004集].torrent 0 金币 59.81K 9166 次 7月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第005-008集].torrent 0 金币 60.16K 6314 次 6月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第009-012集].torrent 0 金币 58.34K 5502 次 6月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第013-016集].torrent 0 金币 58.79K 5024 次 6月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第017-020集].torrent 0 金币 58.44K 5460 次 6月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第021-024集].torrent 0 金币 59.20K 4571 次 5月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第025-028集].torrent 0 金币 59.26K 4417 次 5月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第029-032集].torrent 0 金币 58.64K 4816 次 5月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第033-036集].torrent 0 金币 59.04K 4809 次 5月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第037-040集].torrent 0 金币 59.50K 4501 次 4月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第041-044集].torrent 0 金币 58.13K 4389 次 4月前

[凤凰天使TsKs制作@TsKscn.com][与神的约定][HDTV-MKV(720P) 韩语中字][第045-048集大结局].torrent 0 金币 59.65K 4113 次 4月前

7月前 #4楼
BT小子005
版主

韩迷中字


24 个附件 售价 大小 下载 时间

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第01-02集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.20K 2979 次 7月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第03-04集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.84K 2814 次 7月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第05-06集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.53K 1939 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第07-08集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.79K 1869 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第09-10集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 39.65K 1701 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第11-12集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.90K 1715 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第13-14集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.53K 1694 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第15-16集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.41K 1603 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第17-18集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.66K 1631 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第19-20集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.64K 1757 次 6月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第21-22集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.16K 1369 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第23-24集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.75K 1449 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第25-26集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.30K 1421 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第27-28集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 35.92K 1519 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第29-30集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.15K 1407 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第31-32集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.13K 1400 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第33-34集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.07K 1281 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第35-36集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.85K 1302 次 5月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第37-38集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 35.03K 1232 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第39-40集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 33.16K 1362 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第41-42集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.36K 1204 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第43-44集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 31.79K 1358 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第45-46集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 34.76K 1232 次 4月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][与神的约定][第47-48集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 37.63K 1302 次 4月前

7月前 #5楼
BT小子005
版主
备用
7月前 #6楼
游客组